Szukamy uczestników wywiadów!

Wywiady dostarczą nam informacji na temat wpływu pamięci zbiorowej oraz indywidualnych doświadczeń na postawy polityczne polskich i niemieckich emigrantów. Chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób radzą sobie oni z różnymi aspektami swojej tożsamości oraz z czynnikami, które mają wpływ na ich zachowania polityczne. Spotkanie w tej sprawie będzie trwało do 90 min. i odbędzie się w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, lub też online. Kontakt: pawel.duber@ntu.ac.uk

Supporting image for the story

Optional

Optional. Your name will be shown publicly alongside your response.

Optional. Your email address will not be made publicly visible.

Responses

There aren't any responses to this story to show here yet.
Be the first by submitting your response!